Trang chủ / Cảnh giác dược

Cảnh giác dược

TẠP CHẤT NITROSAMIN: Tổng hợp một số vấn đề cần lưu ý từ thông tin của các thuốc bị thu hồi

N-nitrosodimethylamine (NDMA) và N-nitrosodiethylamine (NDEA) là những dẫn chất nitrosamin được phân loại vào nhóm các chất có thể gây ung thư trên người. Tạp chất này được phát hiện lần đầu tiên trong các thuốc thành phẩm chứa valsartan có nguyên liệu được sản xuất bởi Công ty Zhejiang …

xem thêm